Provozní řád

 1. Vstupem do areálu ARMY DIRT PARKU návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.
 2. V prostoru ARMY DIRT PARKU je povolena jízda pouze na kole BMX, MTB a jiných bicyklech
 3. Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto dirtparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 4. Za jakýkoliv úraz majitel ani provozovatel dirtparku nenese žádnou odpovědnost.
 5. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v dirtparku.
 6. Každý návštěvník dirtparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 7. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 8. Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu, v případě zjištění podnapilosti bude tato osoba vykázána z areálu dirtparku. 
 9. Osoby mladší 18 let mohou do areálu dirtparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 10. Osoby mladší 18 let musí používat při jízdě ochrannou přilbu, chránič kolen.
 11. Osoby starší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochranou přilbu.
 12. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochranou přilbu každý, bez výjimky.
 13. Návštěvník svým vstupem do areálu ARMY DIRT PARK uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu,smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu ,a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. V areálu dirtparku je z a k á z á n o :

- Vnášení psychotropních látek.

- Uživání psychotropních látek. 

 - Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.

- Konzumování alkoholických nápojů, vyjma akcí a prostorů určených provozovatelem.

- Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na překážkovou plochu a na překážky          nebo je aktivně využívat.

- Poškozovat plochu, skoky nebo vybavení dirtparku. 

- Rozdělávat oheň mimo určené místo a používat pyrotechnické pomůcky.